Inga platser kvar till vårens Hallondagar Nu går det bra att anmäla sig till vårterminens (2018) Hallondagar som är den 22/3-23/3 – 2018.

Förskolan HallonEtt har sedan flera år tillbaka ordnat studiedagar med presentationer från verksamheten och studiebesök på förskolorna. På Hallondagarna får du inblick i vårt arbetssätt och presentationerna hålls av förskollärare, ateljeristor, pedagogista och förskolechef. Rubrik för vårens Hallondagar är: Hållbar Framtid – nya berättelser om barns ekologiska känslighet. Systematik och öppenhet för dynamiska processer en värdebaserad förskola. 

Under dagarna presenterar vi hur vi arbetar projektinriktat, med pedagogisk dokumentation och hur vi erbjuder barn att uttrycka sig på kreativa sätt i utforskande och lek. Vi berör också hur vårt arbete vilar på vetenskaplig grund, hur vi arbetar med föräldrasamverkan och hur vi hanterar verksamhetens utvecklingsområden. Dessa delar av förskolans arbete vävs in i de olika presentationerna.

Programmet pågår torsdagen den 22/3 mellan kl.14-20 och fredagen den 23/3 mellan kl.8:30-12. Det ingår fika under presentationspassen samt enklare förtäring under besöken på förskolorna. Utförligt program skickas till deltagare i början av Mars 2018 Pris 1600 kr per person exklusive moms.

Antalet platser är begränsat

Välkommen med anmälan till info@hallonett.se