Nu går det bra att anmäla sig till vårens Hallondagar som är den 21/3-22/3 – 2019.

Förskolan HallonEtt har sedan flera år tillbaka ordnat studiedagar med presentationer från verksamheten och studiebesök på förskolorna. På Hallondagarna får du inblick i vårt arbetssätt och presentationerna hålls av förskollärare, ateljeristor, pedagogista och förskolechef. Rubriken för Hallondagarna våren 2019 är: Barns hypoteser som ledtrådar för iscensättande av projekt och miljöer. Att lyssna efter det vi inte vet finns. 

På vårens Hallondagar vill vi dela med oss av olika berättelser från pedagogiska processer i projektet Hållbar framtid. I berättelserna finns det spår av hur vi har arbetat med hundraspråklighet, kollaborativa lärprocesser, värdeord och undervisning.

Programmet pågår torsdagen den 21/3 mellan kl.14-20 och fredagen den 22/3  mellan kl.8:30-12. Det ingår fika under presentationspassen samt soppa med bröd under besöken på förskolorna. Utförligt program skickas till deltagare ett par veckor innan. Pris 1600 kr per person exklusive moms.

Antalet platser är begränsat

Välkommen med anmälan till info@hallonett.se