Nu går det bra att anmäla sig till höstens Hallondagar som är den 8/11-9/11

Förskolan HallonEtt har sedan flera år tillbaka ordnat studiedagar med presentationer från verksamheten och studiebesök på förskolorna. På Hallondagarna får du inblick i vårt arbetssätt och presentationerna hålls av förskollärare, ateljeristor, pedagogista och förskolechef. Rubriken för höstens Hallondagar: ”Hela kroppen blir fladdrig i virvelvinden” 

Citatet har vi lånat från ett barn på vår förskola. På höstens hallondagar vill vi dela med oss av olika berättelser från pedagogiska processer i projektet Hållbar framtid. I berättelserna finns det spår av hur vi har arbetat med hundraspråklighet, kollaborativa lärprocesser, värdeord och undervisning.

Programmet pågår torsdagen den 8/11 mellan kl.14-20 och fredagen den 9/11 mellan kl.8:30-12. Det ingår fika under presentationspassen samt soppa med bröd under besöken på förskolorna. Utförligt program skickas till deltagare i början av November. Pris 1600 kr per person exklusive moms.

Antalet platser är begränsat

Välkommen med anmälan till info@hallonett.se